Love Peace and Harmony

۞ ∞ United For Evolution ∞ ۞

HATHOR’LAR - ESKİ DÜNYA’NIN DAĞILMASI VE YENİ DÜNYA’NIN DOĞUMU

Tom Kenyon kanalıyla
22 Eylül 2008, Orcas Island, WA

Bu mesajda size şimdi önünüzde olan finansal ve dünya değişimleri ile ilgili bazı detaylar vermek istiyoruz. Daha önceki gezegensel mesajlarda bunun olasılığının ipucunu vermiştik, ancak şimdi olasılıklar realiteler haline geldi. Bu iletişim için niyetimizin ana odağı mesajın sonuna doğru veriliyor, fırtınaya binmek için bireysel olarak yapabileceğinizi hissettiğimiz şeyleri sizinle paylaşacağız.

Şu Andaki Finansal Kriz

Gezegendeki baskın ekonomik sistemi yaratanlar/sürdürenler şimdi “sırtlarının duvara dayandıklarını” görüyorlar. Bunun nedeni mevcut haliyle sistemin kendini destekleyici olmamasıdır. Bu sistem bir hapsetme formudur ve dünyada gerçekleşmekte olan bilincin frekans değişimi ile uyumlu değildir. Ve böylece finansal kurumlar kendilerini yeniden – organize etme girişimindeler. Ancak bu devam ettirilemeyecek olan bir girişimdir. Onlar sadece iskambil kartlarından yapılmış evdeki kartları yeniden düzenlemeye çalışıyorlar.

Ama onların girişimleri en sonunda nafile olacak. Bunun nedeni, şu andaki ekonomik sistemin açgözlülük, yalanlar, kontrol ve manipülasyona dayalı olmasıdır ve bu düşünce formları, bu kültürel paradigmalar yükselmekte olan yeni bilince hizalanmış değildir. Tanık olduğunuz şey, sona ermesi gereken şeyin dağılıp gitmesidir, ama onun yerine gelecek olan şey ortaya çıkmadı ve böylece bu, 3 ncü Boyut realitesinde kalmış olanlar için çok ürkütücü bir geçittir.

Finansal durum karmaşık ve birbirine bağlıdır. Şu anda hem ABD hem de İngiltere’de deneyimlenen zorluklar bütün küresel ekonomiyi etkileyecek. Bunlar, parayla ilgili düşüncelerin terimlerinde zor zamanlar olacaktır, ama paradoksal olarak bunlar spiritüel olarak olağanüstü yükseltici zamanlar olabilir.

ABD, Avrupa ve Asya’da finans piyasalarının daha fazla kötüleşmesini tahmin ediyoruz. Baskın ekonomik paradigmaları sürdürmekten sorumlu ortak/birleşik yapılar kendilerini çok dayanıksız bir zeminde bulacaklar. Bu muhakkak bireyler için iş kayıpları, gelir kaybı ve artan sıkıntı ile sonuçlanacaktır. Tavsiyemiz topluluğunuzu, yakınınızdaki topluluğu tanımaktır, çünkü sistem içe doğru çökerken, önemli olacak olan bölgesel ilişkilerdir.

Bu periyodu özellikle istikrarsız yapan bir diğer unsur, zaman algınızın değişmesidir. Kültürel olarak algılanan zaman hızlanıyor ve daha kısa süre içinde daha fazla şeyin gerçekleştiği görülüyor. Bu hem bireyler, hem de bir bütün olarak kültür için gerçekleşiyor. Bu hızlı ilerleme ve olayların değişmesi çok daha hızlanacak.

Zaman algınızın giderek hızlanacağı amansız bir tempoya giriyorsunuz. Zaman algınız hızlandığı için ve bu zaman – çerçevelerindeki olayların sayısı arttığı için, birçok insan bir tür şoka, bir inançsızlık haline girecek. Özellikle, ekonomik sistemin bu kadar hızlı kötüleşebilmesi hayal edilemezdir! Para kıtlığı ve yaşamınızda alıştığınız şeylerin elde edilmesi zor olduğunda ne yaparsınız? Bunlar kritik sorulardır.

Kollektif insanlık çok önemli bir noktadadır, çünkü yeni kültürel paradigmaların zirvesindedir – 3 ncü Boyut realitesinde sabitlenmekten (aşırı bağlılıktan) yüksek boyutların ve sonuç olarak herkese açık olacak olan olasılıkların kavrayışına geçiş.

Bu tür bir kültürel farkındalık değişimi davet edici görünse de, gerçek süreç oldukça kaotiktir, siz şimdi tam şu anda bunun ortasındasınız.

Yenilik Faktörleri

Kaos artarken, bundan sonraki yıllarda, yenilik (tuhaflık, alışılmamış şey) faktörleri olarak tanımlanabilecek şeyde radikal artışlar bekleyebilirsiniz. Yenilik ile, fiziğinizden ödünç aldığımız bir kavrama işaret ediyoruz. Bu terimi ana görüş kültürünüzde kullanıldığı şekliyle kullanmıyoruz; ana görüş kültürünüzde yenilik, duygusal çaresizlik ve anlamsızlık tarafından yaratılan boşluğu doldurmak için yeni ve farklı olan şeyin akılsızca peşinde olmaktır.

Bizim kullandığımız yenilik, bir sistemin içindeki kasıtsız/istemeyerek yapılan ve beklenmedik değişimlerdir. Bu değişimler pozitif, negatif veya her ikisi de olabilir.

Yenilik faktörleri, sistemler bir kaos haline girerken yenilik olaylarının üssel olarak artması fenomeninden söz eder. Ve artan hızlardaki birçok farklı sistemlerin etkileşimine sahip olduğunuz zaman, kaos olasılığı artar. Asla beklenmeyen veya niyet edilmeyen beklenmedik sonuçlar ve durumlar ortaya çıkabilir ve çıkar. Yenilik dünya çapında arttıkça, birçok birey için zihinsel ve duygusal gerginlik yaratır – öncelikle yaşamları boyunca yönlenmeye alışık oldukları paradigmaların tam önlerinde yok olması nedeniyle.

Bu zamanlar zorlaşırken ve yakın gelecekte daha da zor oldukça, bunun içindeki her şeyde tekamülsel bir katalizör vardır. (Tekamül ettirici hızlandırıcı vardır).

Eğer insanlık hayatta kalacaksa, yeni düşünme şekilleri ve kaynaklar üretmenin yeni yolları yaratılmalıdır. Eski yollar devam edemez. Bunun nedeni eski yolların kendini sürdürememesidir; bunlar aslında hayata zarar vericidir; bunlar yalanlara ve manipülasyona dayanır ve sahneye giren yeni spiritüel enerjiler ile hizalı değildir. Bununla beraber, yalanları yaratıp sürdürenler kartlardan yapılan evi sağlam tutmak için her şeyi yapıyor.

Tüm bunlardaki tekamül fırsatınız kasırganın merkezinde – fırtınanın gözü (burası sakindir) – yaşayarak fırtınadan geçmektir. Bununla ilgili bazı önerilerde bulunacağız, ama dikkatimizi Dünya Değişimlerine getirelim, çünkü bu değişimler önünüzdedir.

Daha önceki iletilerde, kutuplardaki buzulların bilim adamlarının beklediğinden daha hızlı eriyeceğini söyledik ve gerçekte durum budur. Bu hızlanmaya devam edecek ve bilgisayarların ürettiği iklim modelleri değişiklikleri doğru şekilde tahmin etmeyecek. Dünyanızdaki başka her şey gibi, tüm değişimler hızlanacak. Bizim perspektifimizden, kasırgaların yoğunluğunun arttığını görüyoruz ve bunların geleneksel olarak gerçekleşmedikleri zamanlarda ortaya çıktığını görüyoruz. Tornadolar ve anormal hava durumunda artış olacak. Mevsimlerin döngüsündeki değişimler yükselmeye devam edecek. Yaşamları bu mevsimlerdeki hayat ritimlerine dayanan bitkiler ve hayvanlar gittikçe şaşkına dönecekler. Bu ve diğer iklim değişimleri nedeniyle (ayrıca deprem ve yanardağ etkinliği nedeniyle) sonraki yirmi yılda artan gıda ve su kıtlığı tahmin ediyoruz.

Bu tekamül telaşındaki bir başka kritik unsur ABD’deki Başkan seçimleridir. Sonu ne olursa olsun, bu sadece ABD’yi değil, tüm dünyayı etkiler ve iki kamp arasında farklar olsa da, bazı temel alanlarda bunlar aynıdır. Görevin peşinde olanlar (iki büyük siyasi partinin mevkilerinden) Amerika ve dünyanın nasıl olabileceği ile ilgili kendi vizyonlarına sahip olabilirler, ama onlar satranç tahtasındaki piyonlara benzer ve piyonları oynatanlar çoğunlukla görülmüyor. Ne yazık ki, onların gündemi ABD’nin zenginliği ve iyiliği değildir, ne de dünyanın. Onların gündemi gücün sağlamlaştırılmasıdır. Ve onların körleşmiş şekilde dünyasal güç peşinde olmalarından kaynaklanan insan ruhunun hapsedilmesi ve sınırlanması onları ilgilendirmiyor.

Kuvvetlerin eşi görülmemiş çarpışması şimdi önünüzdedir. Dünya değişimleri ile birleşen ekonomik ve siyasi durumlar cephede/ön yüzde bir çatlak yaratıyor. Bu cephe/ön yüz insanların inanıp desteklediği kültürel, ekonomik, siyasi ve dini illüzyon ve aldanmalardır. Daha fazla sayıda insan yalanları görecek, çünkü her şey çöküp dağılacak. Yalanları saklayan perdeler düşecek. Bu zarif, hoş bir süreç değil. Ama, yeni yolların köklenebilmesi için olmanın ve yapmanın eski yolları sona ermelidir.

Eski dünyayı devam ettirildiği aynı şekilde sürdürmek artarak zorlaşacak. Ve bununla hem uygarlığınızın eski dünyasını hem de kendi kişisel yaşamlarınızın eski dünyasını kastediyoruz. Spiritüel tekamül dalgası hızlanırken, eski paradigmalarda yaşamakta ısrar edenler, bunun giderek zorlaşacağını görecekler. Korku ve paranoya, kişisel yaşamın en küçük veçhelerinden uluslar arası ilişkilere kadar, günün ruh hali olacak. Yerlerinde kilitli kalmayı dileyenler ve dünyayı yeni olasılıklara açmayı dileyen kuvvetler arasındaki bu “çekiştirme savaşı” gerçeküstü bir deneyim olacak.

Bireyler ve toplum üzerindeki tekamül baskıları olağanüstüdür ve daha az merkezlenmiş olan (psikolojik olarak dengesiz olan) o bireyler mantıksız davranışlarda artış deneyimleyebilir. Dünyadaki bir çok ülke zaten mantıksız davranışlarda ve olağandışı suçlarda bir yükseliş görüyor.

Kaçış Hızı

Sayısız durumlardan bahsettik ve bu çok basit olmasına rağmen, güçlü bir müttefiktir. Bunun için sizin sözcüğünüz takdir, değerbilirliktir; bununla yaşamınızdaki ve daha büyük olaylardaki en küçük şeyleri takdir etme, minnettar olma yeteneğini kastediyoruz.

Takdir/minnettar olma çoklu etkileri olan büyüleyici bir titreşim alanıdır. Ekonomik sisteminizin metamorfozdan geçmesini izlerken, dünya değişimlerinin arttığını ve etrafınızdakilerde ve kendinizde stresin yükseldiğini izlerken, minnettarlığın giriş kapısını hatırlayın. Tüm yapmanız gereken bu alana adım atmaktır, etrafınızdaki karışıklıklar sizi negatif olarak daha az etkileyecektir. Başa çıkmanız gereken durumlar değişmeyebilir, ama bunlara gösterdiğiniz duygusal tepki yüksek düzenden olacaktır. Ve yüzleştiğiniz zorluklarla başa çıkmakta daha becerikli olursunuz.

Olası geleceği negatif olaylar terimlerinde ayrıntılı olarak tanımlamak, bunaltıcı olurdu. Niyetimiz bu değildir ve bunu tartışmayacağız. Tartışmak istediğimiz şey kaçış hızıdır. Sizi ve insan ruhunu sınırlamaya devam eden negatif, hapsedici kuvvetlerden nasıl kaçarsınız? En etkili ve en basit yol minnettarlık, takdir geliştirmektir – dünyanızın karşılaştığı yoğun zorlukların karşısında gülünç görünebilir. Minnettarlık yeni dünyanın kapısını açan bir anahtardır; eski dünya çöküp parçalanırken bile.

Spiritüel olarak zorlayan tekamülsel kuvvetler artarken ve uygarlığınızın dokusundaki yırtık daha fazla bireye açık olurken, 3 ncü Boyut realitesine sabitlenmiş (kendilerinin yüksek boyutlarına erişim olmadan) olanlarda zihinsel ve duygusal şok haline, bir tür uyuşukluğa girme eğilimi olacak. Bu uyuşuk insanları fark edebilirsiniz, çünkü onlar normal yürüyüp konuşacaklar, ama zombilere benzeyecekler, yarı farkında, yarı canlı. Bu bireylere şefkat gösterin, çünkü onlar uzaklaşan eski dünya ve henüz doğmamış olan belirsiz gelecek arasında kalmışlardır. Şefkat gösterin, yine de onlara karşı tedbirli olun. Sizi kendi uyuşukluklarına ve korkularına ayartmalarına izin vermeyin.

Minnettarlık içinde yaşamayı öğrenirseniz, sizi bu zamanların kaosundan geçirecek olan bir bölgeye, titreşime girersiniz. Bir tür teselli ve rahatlık bulursunuz ve enerji bedeninizin titreşim hızı artar. Bir noktada kaçış hızı dediğimiz şeye erişirsiniz. Eski dünyanın illüzyonlarından ve yalanlarından kolayca çıkarsınız. Onların ne olduğunu görürsünüz ve eski dünya tam gözlerinizin önünde çöküp dağılırken bile, doğmakta olan yeni dünyanın sevinçli bir birlikte – yaratıcısı olursunuz.

(ÇEVİRİ: Saffet)

The Dissolution of the Old World and the Birthing of the New

In this message we wish to give you some specifics regarding
the financial and earth changes that are now upon you. We had
hinted at the probability of this in previous planetary
messages, but now the probabilities have become realities.
The main focus of our intent for this communication appears
toward the end when we will share what we feel you can do,
individually, to ride the storm.

The Current Financial Crisis

Those who have created/sustained the dominant planetary
economic system are now finding themselves with their "backs
against the wall." This is because the system, as it exists,
is not self-sustaining. It is a form of imprisonment and is
not in attunement with the shifting frequencies of
consciousness that are taking place (albeit embryonically) on
earth. And so financial institutions are attempting to
re-organize themselves. But this is an attempt to perpetuate
that which cannot be sustained. They are simply trying to
re-arrange cards in the House of Cards.

But their attempts will ultimately be futile. This is because
the current economic system is based upon greed, lies,
control, and manipulation, and these thought forms, these
cultural paradigms, are not in alignment with the new
consciousness that is arising. What you are witnessing is the
dissolution of that which needs to pass away, but that which
will take its place has not arisen, and so it is a very
frightening passage for those marooned in 3Dimensional
reality.

The financial situation is complex and interconnected. The
difficulties currently experienced in both the United States
and England will affect the entire global economy. These will
be difficult times in terms of monetary considerations, but
paradoxically these can be extraordinarily uplifting times
spiritually.

We anticipate further deterioration of the financial markets
in the United States, Europe and Asia. The corporate
structures responsible for perpetuating the dominant economic
paradigms will find themselves on very flimsy ground. This
will unquestionably result in the loss of jobs, real income,
and an increase of suffering for individuals. Our advice is
get to know your community, your immediate surrounding
community, because as the system implodes, it will be local
relationships that matter.

Another element that makes this period particularly volatile
is that your perception of time is changing. Culturally
perceived time is speeding up and more seems to be happening
in less time. This is occurring both for individuals and for
the culture as a whole. This rapid movement and changing of
events shall become faster and faster.

You are entering a relentless pace in which your perception
of time will increasingly accelerate. Because your perception
of time is speeding up, and the events within those
time-frames are increasing in number, many will enter a kind
of shock, a state of disbelief. Specifically, it is
unimaginable that the economic system can deteriorate so
rapidly! What do you do when money is scarce and the things
you are used to in your life are hard to acquire? These are
critical questions.

Collective humanity is at a pivotal point for it is at the
cusp of new cultural paradigms—a shifting from fixation on
3Dimensional reality into a realization of higher dimensions
and the possibilities that will be open to all as a result.

While such a shift of cultural awareness sounds inviting, the
actual process is extremely chaotic, which is what you are
now in the midst of.

Factors of Novelty

As chaos increases, over the next several years, you can
expect to see radical increases in what could be described as
factors of novelty. By novelty, we are referring to a concept
borrowed from your physics. We are not using the term as it
is used in your mainstream culture, which is essentially the
mindless pursuit of that which is new and different to fill
in the void created by emotional desperation and emptiness.

Novelty, as we are using the term, refers to unintentional
and unanticipated changes within a system. These changes can
be positive, negative or both.

The term, factors of novelty, refers to the phenomenon that
incidents of novelty exponentially increase as systems enter
into a state of chaos. And the probability for chaos
increases when you have many different systems interacting at
accelerated rates. Unexpected results and situations, that
were never anticipated or intended, can and will arise. As
novelty increases worldwide, it will create mental and
emotional strain for many individuals—primarily due to the
fact that the paradigms that they have used to navigate
through life will be (and are) dissolving right before them.

As difficult as these times are, and as difficult as they
will be in the near future, there is an evolutionary catalyst
within all of this.

New ways of thinking and new ways of generating resources
have to be created if humanity is to survive. The old ways
simply cannot continue. This is because they are not
self-sustaining; they are intrinsically damaging to life;
they are based upon lies and manipulation, and they are out
of alignment with the new spiritual energies that are
entering the scene. Nevertheless, those who have created and
sustained the lies are doing everything in their power to
keep the House of Cards intact.

Your evolutionary opportunity in all of this is to pass
through the storm by living (metaphorically speaking) in the
center of the hurricane—the eye of the storm—where it is
calm. We will offer some suggestions for this in a moment,
but let us turn our attention to the Earth Changes, for they
are upon you.

In previous communications we said that the melting of the
polar icecaps and the glaciers would accelerate faster than
scientists anticipated, and indeed, this is the case. This
shall continue to accelerate and the models of weather
generated by computers will not accurately predict the
changes. Like everything else upon your earth, all changes
shall accelerate. From our perspective we see an increase in
the intensity of hurricanes, and we see them arising in times
when they do not traditionally occur. There will be an
increase in tornados and aberrant weather. Alterations in the
cycle of the seasons (where fall and winter patterns occur in
spring and summer and vice versa) will continue to escalate.
Plants and animals that have based their life rhythms upon
these seasons shall be increasingly confused. Due to these
and other climatic changes (as well as earthquake and
volcanic activity), we anticipate increasing food and water
shortages over the next two decades.

Another critical element in this evolutionary stew is the
upcoming Presidential elections in the US. For better or
worse this Office affects not just the United States, but
also the entire world, and while there are differences
between the two camps, in some fundamental areas they are the
same. Those who pursue the Office (from within the ranks of
the two major political parties) may indeed have their
personal visions of what America and the world can be, but
they are like pawns on a chessboard, and the ones who move
the pawns are largely unseen. Unfortunately, their agenda is
not the health and well-being of the United States, nor of the
world. Their agenda is the consolidation of power. And the
confinement and imprisonment of the human spirit that results
from their blind pursuit of earthly power does not concern
them.

An unprecedented collision of forces is now upon you. The
economic and political situations, conjoined with earth
changes are creating a crack in the facade. This facade is
nothing less than the cultural, economic, political, and
religious illusions and delusions that people have "bought
into." More and more individuals will see through the lies,
simply because things will fall apart. The curtains that were
hiding the lies will fall. This is not a graceful process.
But the old ways of being and doing must come to an end, in
order that new ways can take root.

It shall be increasingly difficult to perpetuate the old
world in the same ways it has been perpetuated. And by this
we mean both the old world of your civilization and the old
world of your own personal lives. As the wave of spiritual
evolution accelerates, those who insist upon living in the
old paradigms will find it increasingly difficult. Fear and
paranoia will be the tone of the day, from the minutest
aspects of personal life to international relations. This
"tug of war" between that which wishes to remain locked in
place, tugging against those forces that wish to open the
world to new possibilities shall indeed become a surrealistic
experience.

The evolutionary pressures upon individuals and society are
extraordinary, and those individuals who are less centered
(psychologically imbalanced) may experience an increase in
irrational behaviors. Many countries around the world are
already seeing a rise in irrational acts and unusual crimes.

Escape Velocity

We have spoken about it on numerous occasions, and although
it is very simple, it is a powerful ally. Your word for it is
appreciation and what we mean by this is the ability to
appreciate the smallest things in your life as well as the
large things.

Appreciation is a fascinating vibrational field with multiple
effects. As you watch your economic system go through its
metamorphosis, as you watch earth changes increasing and the
stresses upon those around you escalating, including the
escalation of stress on yourself, remember the doorway of
appreciation. All you have to do is step into this field and
the disturbances around you will be less able to effect you
negatively. The situations you are dealing with might not
change, but your emotional response to them will be of a
higher order. And you will be more resourceful in how you
deal with the challenges you are facing.

Were we to describe, in detail, the probable future in terms
of negative events, it would be overwhelming. That is not our
intent, and so we will not discuss it. What we wish to
discuss is escape velocity. How do you escape the negative,
imprisoning forces that continue to confine you and the human
spirit? The most efficient and simple way is to cultivate
appreciation—as ridiculous as that may sound in the face of
the immense challenges facing your earth. Appreciation is a
key that will unlock the doorway to the new world, even as
the old world dissolves and falls apart, as it must.

As the spiritually driven evolutionary forces increase, and
the rip in the fabric of your civilization becomes clear to
more and more individuals, there will be a tendency for those
who are fixated on 3Dimensional reality (without access to
the higher dimensions of themselves) to enter into a state of
mental and emotional shock, a kind of numbness. You can
recognize these numb people because they will walk and talk
like normal, but they are like zombies, half aware, half
alive. Have compassion for these individuals because they are
caught between the old world that is passing away and an
uncertain future that has yet to be born. Have compassion,
yet be wary of them. Do not let them seduce you into their
numbness and fear.

If you learn to live in appreciation, you will enter a
domain, a vibration that will carry you through the chaos of
these times. You will find a type of solace and comfort, and
the vibrational rate of your energy body will increase. At
some point you will reach what we call escape velocity. You
will easily step out of the illusions and the lies of the old
world. You will see them for what they are, and you will
become a joyous co-creator of a new world that is being
birthed even as the old world passes away right before your
eyes.

The Hathors through Tom Kenyon
September 22, 2008 Orcas Island, WA


Thoughts and Observations from the channel, Tom Kenyon

When the Hathors gave me this particular planetary message
there was no hint that the Wall Street fiasco was coming. At
least I hadn't heard about it, let's say that.

I am amazed at how quickly things are changing and I have to
acknowledge that the Hathors were bang on (once again).

When I was in the eighth grade, my algebra teacher would
always introduce a new section of the curriculum with a
slight grin on her face. She would look down at the book and
then up at the class with these words—"it's going to get
worser before it gets better."

I think that's what the Hathors are saying here as well. We
are all in for a heck of a ride. But the strange thing about
collective mayhem is that there are always islands of sanity,
solace and comfort. I agree with them that we must find this
within ourselves, and I agree with them that it is probably a
good idea for us to get to know our neighbors.

As usual, the Hathors emphasize the importance of
appreciation. They say at one point that we need to cultivate
appreciation for the small things in life, not just the big.
And as they have said previously, we need to learn how to
create this feeling in the moment without having a specific
reason to be happy.

That may seem odd to some, choosing to experience
appreciation when nothing has happened to make us feel that
way. But essentially what the Hathors are saying is that
appreciation is a specific vibration of consciousness and
when we are in that vibration we are elevated. And I suspect
that such skills as self-elevation (when many around us are
in distress) will be an excellent skill to have.

Like all skill building, repetition and actually doing it (in
this case, entering into appreciation) is the key. If you are
new to these Hathor messages, I encourage you to go to the
Archives and take a look at their postings regarding Ecstasy
and the Heart. It is a very interesting and beneficial way of
experimenting with the state of appreciation.

And although they do not mention it in this message, you
would find their messages about the Holon of Balance and the
Holon of Healing helpful. Descriptions of how to create
Holons also appear in the Archives.

http://tomkenyon.com/managing-subtle-energy-during-earth-changes/

As many of you no doubt know, the Chinese word for
transformation consists of two ideograms that translate
as—danger and opportunity. There is no question that we are
entering into dangerous times. But there are opportunities as
well.

The evolutionary question is: will you, me, and we (the great
collective) find the opportunities to create a new future for
ourselves? Or will we get quagmired in the old world of
perception and belief?

If the Hathors are right about this, and I think they are, we
would all do well to cultivate more appreciation. Then
perhaps, we will self-elevate enough to recognize that we
live in an amazing universe brimming with possibilities even
as those of us in the old world struggle with how to enter
the new.

Tom Kenyon Orcas, Washington

Note: The focus of the Hathors in the upcoming Stairway of
Illumination Intensive in Seattle will be on the infusion of
spiritual light into the seven major endocrine glands. The
Hathors consider the infusion of light into the endocrine
glands a crucial step in the process of personal ascension.

This is the only Tom Kenyon/Hathor event this year, and it
takes place October 31st through November 2nd. For more
information about this workshop, go to:

http://tomkenyon.com/events/

Views: 36

Comment

You need to be a member of Love Peace and Harmony to add comments!

Join Love Peace and Harmony

Comment by David Dogan Beyo on October 6, 2008 at 6:41pm
Harika bir paylaşım , teşekkürler... : )

Comment by gizel on October 2, 2008 at 11:17pm

Comment by gizel on October 2, 2008 at 11:16pm

Comment by gizel on October 2, 2008 at 11:16pm

Comment by gizel on October 2, 2008 at 11:15pm

Comment by gizel on October 2, 2008 at 11:15pm

Comment by Commander on October 2, 2008 at 2:31pm
Bence üzerinde durulması gereken bir mesaj... Yayınladığınız için teşekkürler. Sevgiler.

 

Badge

Loading…

About

 

Locations of visitors to this page

Hit Counter

 

Online Users

© 2017   Created by David Dogan Beyo.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service